Het is al lang geen geheim meer dat het gebruik van computers en alle daaraan gerelateerde zaken geen geheim meer vormt voor de senioren onder ons. Er valt namelijk in onze sterk gedigitaliseerde samenleving geen ontkomen aan en wordt een ieder daarom in de gelegenheid gesteld om de nodige ervaring op te doen. Al van jongs af aan worden de vele facetten van het ICT-gebruik bijgebracht en mogen de senioren daar dus niet bij achter blijven. Onderstaand dus een paar Interessante weetjes over deze groep:

  1. Het gebruik neem als maar toe : niet alleen om rond te snuffelen uit nieuwsgierigheid, maar ook gewoon voor het verrichten van hun dagelijkse werkzaamheden, is het gebruik van ICT bij de groep senioren een steeds meer terugkerende gebeurtenis. Zo maken ze vaak gebruik van het internet om zelf de informatie die ze nodig hebben over bijvoorbeeld hun gezondheid, op te zoeken. Zelfs het online bestellen van hun medicijnen spelen ze zelf klaar en draagt het ICT-gebruik een belangrijke rol bij de zelfstandigheid van deze groep.
  2. Ook werkt een groot deel gewoon online door: na het pensioen, gaan er voor velen weer verschillende mogelijkheden open dankzij de mogelijkheid om gewoon vanuit thuis te werken. Met een internetverbinding en een eenvoudige computer, kunnen tal van werkzaamheden  “op afstand” worden uitgevoerd. De ruime werkervaring waarover deze groep beschikt, is namelijk niet meer weg te denken en maken nog tal van bedrijven daarom gebruik van deze werkkrachten. Het comfort van hun woning hoeven ze daarbij dus nooit te verlaten.
  3. Het sociaal contact is er met stappen op vooruit te gaan: de digitale revolutie heeft het voor de senioren mogelijk gemaakt om dagelijks contact te hebben met hun geliefden zonder daar speciaal voor uit huis te gaan. Zelfs contact met personen die zich in andere landen bevinden vormt geen probleem meer en wordt er nauwelijks meer gebruik gemaakt van brieven. Door middel van de snelle berichtgeving en het gebruik van beelden (Messenger of Whatsapp), kan het eenzaamheidsgevoel waar veel senioren mee te kampen krijgen, voor het grootste gedeelte weggewerkt worden.
  4. De beschikbaarheid van de ICT-middelen is toegenomen:  een grote bijdrage levert ook de beschikbaarheid van de ICT-middelen zoals een computer, maar ook een smartphone of tablet. Ook een internetaansluiting is geen luxe meer en rest er alleen maar nog het moeten kunnen omgaan met dit alles. In de verzorgingstehuizen hebben de senioren ook toegang tot ICT-middelen en wordt er dus voor gezorgt dat niemand buiten de boot valt.
  5. Waar het kunnen omgaan met een computer vroeger helemaal aangeleerd moest worden aan deze groep, is het nu wel anders gesteld.  Computers zijn immers zo langzamerhand al een paar tientallen jaren te vinden op de arbeidsmarkt en weten de meeste senioren wel om te gaan met deze handige machines. Het enige wat er soms bijgebracht dient te worden, zijn de laatste ontwikkelingen,maar zijn er tal van instanties te vinden waar men dat graag aan deze groep uit zal leggen.
  6. Wist je dat de meeste professionals op ICT-gebied al tot de groep senioren behoren? Het gebruik van computers is dus al vele jaren in zwang en hebben veel personen die zich nu tot de senioren mogen rekenen, aan de wieg gestaan van vele baanbrekende ontwikkelingen. Het is daarom niet vreemd dat veel opleidingen en topfuncties op ICT-gebied juist door senioren worden beheerd.

De weetjes welke bovenstaand genoemd zijn, zullen voor veel personen misschien als een verrassing komen, maar is het de groep senioren die op veel gebieden van de ICT baanbrekend werk heeft verricht en dat nog steeds doet. De meeste senioren zijn ook al bekend met het gebruik van computers vanwege hun werk en zijn er dus geen geheimen meer voor hun op dit gebied. Het ligt in de verwachting dat in de toekomst het gebruik alleen maar zal toenemen en een grotere rol zal spelen in het dagelijks leven dan het nu al is.